Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Προτάσεις για δράσεις του Δικτύου για την φετινή χρονιά.


Μετά την ιδρυτική συνάντηση που είχαμε στις 8 Οκτώβρη 2012 στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ορίστηκε Συντονιστική Γραμματεία να επεξεργαστεί και να κωδικοποιήσει τις αρχές, τους στόχους και τον τρόπο για να  ξεκινήσει το ΔΙΚΤΥΟ να παρέχει υπηρεσίες.
Μέσα από τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά από τα μέλη της Συντονιστικής, μπορέσαμε και αποτυπώσαμε τον οδικό χάρτη για τα βήματα που θα χρειαστούν ώστε να λειτουργήσει με όλη τη δυναμική το ΔΙΚΤΥΟ.
Κατ αρχήν μέσα από τη ανταλλαγή απόψεων ορίσαμε από κοινού  το τι θεωρούμε Πρόληψη  για όλο το φάσμα της Υγείας, Ψυχικής και Σωματικής, και ποιες είναι οι στρατηγικές για την επίτευξη της. Αυτές είναι:
 Στρατηγικές παρεμβάσεων πρόληψης
1.      Δικτύωση / κινητοποίηση
Οι δραστηριότητες δικτύωσης - κινητοποίησης αποσκοπούν αφενός στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στο ρόλο και το έργο της πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, και αφετέρου στην κινητοποίηση. των μελών της ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο και  να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να διευκολύνουν το έργο της.
2.      Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση
Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν την παροχή ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση. Πρόκειται κυρίως για συναντήσεις με στόχο την παροχή γνώσεων καθώς και την επεξεργασία θεμάτων, θέτοντας το πρόβλημα της πρόληψης στην πραγματική του διάσταση (π.χ. κατάρριψη μύθων και στερεοτύπων). Τέτοιες δράσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, σε θέματα διαπαιδαγώγησης, στο ρόλο και στις δυνατότητες του σχολείου ή της οικογένειας στην πρόληψη κ.ά..
3.      Εκπαίδευση
Πέραν της ευαισθητοποίησης και της παροχής γνώσεων, οι παρεμβάσεις πρόληψης, μέσω της υλοποίησης σεμιναρίων και ομάδων βιωματικού συνήθως χαρακτήρα, περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων (ανάλογα με την ομάδα-στόχος) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιβαρυντικών παραγόντων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που σχετίζονται με την Προαγωγή Υγείας.
Για παράδειγμα, όσον αφορά παρεμβάσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, υλοποιούνται βιωματικά σεμινάρια στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε θέματα αντίληψης του εαυτού, στη διαμόρφωση κανονιστικών αντιλήψεων / στάσεων, καθώς και γενικότερα στη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την πρόληψη.
Για τους γονείς πραγματοποιούνται ομάδες βιωματικού συνήθως χαρακτήρα με κυριότερους στόχους τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και την υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους.
4.      Δημιουργικές δραστηριότητες
Οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν την υλοποίηση με δομημένο και οργανωμένο τρόπο δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά, εφήβους και νέους στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους με τη συμμετοχή τους, για παράδειγμα, σε ομάδες θεάτρου, μουσικής κτλ.
5.      Συμβουλευτική
Οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης για την αντιμετώπιση διάφορων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Αφορά κυρίως επικεντρωμένες και ενδεδειγμένες παρεμβάσεις πρόληψης.
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Έχοντας ξεκαθαρίσει ότι αυτά τα 5 στάδια είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία για την υλοποίηση προγραμμάτων στον γενικό πληθυσμό των Κυκλάδων, συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων που συμμετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ για να καλύψουν συνεργατικά και συντονισμένα, τις ανάγκες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, προληπτικών δράσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων όπου υπάρχει ανάγκη. Σημαντικό επίσης είναι μέσα από τις δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ να προάγουμε το ΕΥ ΖΗΝ μέσα στην κοινότητα.
Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αλληλοενημέρωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς για τις προβλεπόμενες δράσεις τους, μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας του κάθε φορέα, ώστε να υπάρξει συνέργεια δράσεων.
 Για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στις ανάγκες της κοινότητας θα πρέπει να υπάρξουν καταγραφές προβλημάτων μετά από την επαφή των φορέων με τον πληθυσμό των Κυκλάδων και την αξιοποίηση του  εθνικού σχεδίου δράσης για τη Υγεία, που υπάρχει σαν πλαίσιο ευρύτερο μέσα από τις επιστημονικές μελέτες και έρευνες.
Συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται εξειδίκευση των προγραμμάτων ανά πληθυσμό στόχο.
(εκπαιδευτικοί- μαθητές-γονείς- ειδικές ομάδες πληθυσμού) και μέσα από την διεργασία που ξεκινήσαμε σαν ΔΙΚΤΥΟ, να φτιαχτεί ένα εφαρμόσιμο τοπικό σχέδιο δράσης για την υγεία.

Μέσα από την τελευταία συνάντηση που είχαμε οι εκπρόσωποι των φορέων του ΔΙΚΤΥΟΥ καταλήξαμε για την φετινή χρονιά στις εξής δράσεις - παρεμβάσεις:
1.      Παρεμβάσεις – έρευνα στα σχολεία
·   Διατροφή, νευρική ανορεξία, παχυσαρκία. Μέτρηση της σκολίωση και της οπτικής οξύτητας. 
Στοματική υγιεινή. Κάπνισμα. Τροχαία ατυχήματα κυκλοφοριακή αγωγή.
·  Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και ιδιαίτερα πρόληψης 
Ενδοσχολικής βίας μεταξύ των παιδιών, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και σε όλες τις μορφές της 
(σωματική, ψυχολογική, λεκτική, σεξουαλική κλπ).
· Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον 
ηλεκτρονικό εκφοβισμό» 
Φορέας: Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας.
· Διερεύνηση των γνώσεων στάσεων πεποιθήσεων των νέων του Λυκείου και του Πανεπιστημίου
  για τον ιό HPV.
2.      Οικογένεια
·  Εμβολιασμός. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των γονέων για τη σημασία των εμβολίων.
· Ψυχική υγεία με προέκταση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Δράσεις στην οικογένεια 
που θα διαπραγματεύονται θέματα αξιών, συμβουλευτική γονέων.
3.      Γενικός πληθυσμός
· Προγράμματα σε πληθυσμό στόχο της κοινότητας πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου
 και των καρδιαγγειακών νοσημάτων με επικέντρωση στους κοινούς παράγοντες κινδύνου 
(Σακχαρώδης διαβήτης, Αρτηριακή υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, Κάπνισμα, Καθιστική ζωή κλπ)
·  Ενημέρωση των σωμάτων ασφαλείας στο χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
·Αξιοποίηση του Ποιμαντικού Κέντρου στην Ποσειδωνία για κάθε χρήση.
4.      Βελτίωση ΔΙΚΤΥΟΥ
·         Βελτίωση ιστοσελίδας.
·         Τετραψήφιος αριθμός άμεσης ανάγκης
·         Τηλεοπτικό spot και ανάδειξη του δικτύου μέσα από εκπομπές των τοπικών καναλιών.
·         Νομική μορφή. Δημιουργία ΚΕΚ. Διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
·         Αναζήτηση χορηγών.
Φεστιβάλ Iουνίου στην Σύρο: Δράσεις με παιδιά (αφηγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, 
θεατρικά δρώμενα). Προβολές ταινιών με σχετικά θέματα και ανοιχτές συζητήσεις.
Συναπάντημα γονέων- εκπαιδευτικών-μαθητών, μέσα από  τις ομάδες που θα έχουν δουλέψει 
στην χρονιά.  Προώθηση του εθελοντισμού μέσα από ευαισθητοποιημένους πολίτες.
Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια με θεματικές ενότητες που αγγίζουν την οικογένεια, 
το σχολείο, τον ευρύτερο πληθυσμό,  με την συμμετοχή  των φορέων που  υλοποιούν 
προγράμματα στην κοινότητα και το Σχολείο.
ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Μέσα από την καθημερινή επαφή των ανθρώπων που μετέχουμε στο ΔΙΚΤΥΟ γεννιέται 
εμπιστοσύνη, ένας άλλος τρόπος να αλληλεπιδρούμε και ένα συνεργατικό κλίμα που σπάει 
στερεότυπα και παλιές πρακτικές ( ο καθένας μόνος του).
Εφόσον το τοπικό σχέδιο δράσης που βγήκε για την φετινή χρονιά, μέσα από την κατάθεση 
προτάσεων και την διεργασία στην συντονιστική και την ολομέλεια, υλοποιηθεί από τους φορείς 
που μετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και καινοτόμο για τον Νομό Κυκλάδων  
και ίσως για την Ελλάδα που αυτή την ώρα δυσκολεύεται, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου