Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Προτάσεις για δράσεις του Δικτύου για την φετινή χρονιά.


Μετά την ιδρυτική συνάντηση που είχαμε στις 8 Οκτώβρη 2012 στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ορίστηκε Συντονιστική Γραμματεία να επεξεργαστεί και να κωδικοποιήσει τις αρχές, τους στόχους και τον τρόπο για να  ξεκινήσει το ΔΙΚΤΥΟ να παρέχει υπηρεσίες.
Μέσα από τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά από τα μέλη της Συντονιστικής, μπορέσαμε και αποτυπώσαμε τον οδικό χάρτη για τα βήματα που θα χρειαστούν ώστε να λειτουργήσει με όλη τη δυναμική το ΔΙΚΤΥΟ.
Κατ αρχήν μέσα από τη ανταλλαγή απόψεων ορίσαμε από κοινού  το τι θεωρούμε Πρόληψη  για όλο το φάσμα της Υγείας, Ψυχικής και Σωματικής, και ποιες είναι οι στρατηγικές για την επίτευξη της. Αυτές είναι:
 Στρατηγικές παρεμβάσεων πρόληψης
1.      Δικτύωση / κινητοποίηση
Οι δραστηριότητες δικτύωσης - κινητοποίησης αποσκοπούν αφενός στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στο ρόλο και το έργο της πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, και αφετέρου στην κινητοποίηση. των μελών της ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο και  να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να διευκολύνουν το έργο της.
2.      Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση
Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν την παροχή ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση. Πρόκειται κυρίως για συναντήσεις με στόχο την παροχή γνώσεων καθώς και την επεξεργασία θεμάτων, θέτοντας το πρόβλημα της πρόληψης στην πραγματική του διάσταση (π.χ. κατάρριψη μύθων και στερεοτύπων). Τέτοιες δράσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, σε θέματα διαπαιδαγώγησης, στο ρόλο και στις δυνατότητες του σχολείου ή της οικογένειας στην πρόληψη κ.ά..
3.      Εκπαίδευση
Πέραν της ευαισθητοποίησης και της παροχής γνώσεων, οι παρεμβάσεις πρόληψης, μέσω της υλοποίησης σεμιναρίων και ομάδων βιωματικού συνήθως χαρακτήρα, περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων (ανάλογα με την ομάδα-στόχος) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιβαρυντικών παραγόντων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που σχετίζονται με την Προαγωγή Υγείας.
Για παράδειγμα, όσον αφορά παρεμβάσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, υλοποιούνται βιωματικά σεμινάρια στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε θέματα αντίληψης του εαυτού, στη διαμόρφωση κανονιστικών αντιλήψεων / στάσεων, καθώς και γενικότερα στη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την πρόληψη.
Για τους γονείς πραγματοποιούνται ομάδες βιωματικού συνήθως χαρακτήρα με κυριότερους στόχους τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και την υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους.
4.      Δημιουργικές δραστηριότητες
Οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν την υλοποίηση με δομημένο και οργανωμένο τρόπο δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά, εφήβους και νέους στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους με τη συμμετοχή τους, για παράδειγμα, σε ομάδες θεάτρου, μουσικής κτλ.
5.      Συμβουλευτική
Οι παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης για την αντιμετώπιση διάφορων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Αφορά κυρίως επικεντρωμένες και ενδεδειγμένες παρεμβάσεις πρόληψης.
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Έχοντας ξεκαθαρίσει ότι αυτά τα 5 στάδια είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία για την υλοποίηση προγραμμάτων στον γενικό πληθυσμό των Κυκλάδων, συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων που συμμετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ για να καλύψουν συνεργατικά και συντονισμένα, τις ανάγκες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, προληπτικών δράσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων όπου υπάρχει ανάγκη. Σημαντικό επίσης είναι μέσα από τις δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ να προάγουμε το ΕΥ ΖΗΝ μέσα στην κοινότητα.
Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αλληλοενημέρωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς για τις προβλεπόμενες δράσεις τους, μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας του κάθε φορέα, ώστε να υπάρξει συνέργεια δράσεων.
 Για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στις ανάγκες της κοινότητας θα πρέπει να υπάρξουν καταγραφές προβλημάτων μετά από την επαφή των φορέων με τον πληθυσμό των Κυκλάδων και την αξιοποίηση του  εθνικού σχεδίου δράσης για τη Υγεία, που υπάρχει σαν πλαίσιο ευρύτερο μέσα από τις επιστημονικές μελέτες και έρευνες.
Συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται εξειδίκευση των προγραμμάτων ανά πληθυσμό στόχο.
(εκπαιδευτικοί- μαθητές-γονείς- ειδικές ομάδες πληθυσμού) και μέσα από την διεργασία που ξεκινήσαμε σαν ΔΙΚΤΥΟ, να φτιαχτεί ένα εφαρμόσιμο τοπικό σχέδιο δράσης για την υγεία.

Μέσα από την τελευταία συνάντηση που είχαμε οι εκπρόσωποι των φορέων του ΔΙΚΤΥΟΥ καταλήξαμε για την φετινή χρονιά στις εξής δράσεις - παρεμβάσεις:
1.      Παρεμβάσεις – έρευνα στα σχολεία
·   Διατροφή, νευρική ανορεξία, παχυσαρκία. Μέτρηση της σκολίωση και της οπτικής οξύτητας. 
Στοματική υγιεινή. Κάπνισμα. Τροχαία ατυχήματα κυκλοφοριακή αγωγή.
·  Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και ιδιαίτερα πρόληψης 
Ενδοσχολικής βίας μεταξύ των παιδιών, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και σε όλες τις μορφές της 
(σωματική, ψυχολογική, λεκτική, σεξουαλική κλπ).
· Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον 
ηλεκτρονικό εκφοβισμό» 
Φορέας: Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας.
· Διερεύνηση των γνώσεων στάσεων πεποιθήσεων των νέων του Λυκείου και του Πανεπιστημίου
  για τον ιό HPV.
2.      Οικογένεια
·  Εμβολιασμός. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των γονέων για τη σημασία των εμβολίων.
· Ψυχική υγεία με προέκταση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Δράσεις στην οικογένεια 
που θα διαπραγματεύονται θέματα αξιών, συμβουλευτική γονέων.
3.      Γενικός πληθυσμός
· Προγράμματα σε πληθυσμό στόχο της κοινότητας πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου
 και των καρδιαγγειακών νοσημάτων με επικέντρωση στους κοινούς παράγοντες κινδύνου 
(Σακχαρώδης διαβήτης, Αρτηριακή υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, Κάπνισμα, Καθιστική ζωή κλπ)
·  Ενημέρωση των σωμάτων ασφαλείας στο χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
·Αξιοποίηση του Ποιμαντικού Κέντρου στην Ποσειδωνία για κάθε χρήση.
4.      Βελτίωση ΔΙΚΤΥΟΥ
·         Βελτίωση ιστοσελίδας.
·         Τετραψήφιος αριθμός άμεσης ανάγκης
·         Τηλεοπτικό spot και ανάδειξη του δικτύου μέσα από εκπομπές των τοπικών καναλιών.
·         Νομική μορφή. Δημιουργία ΚΕΚ. Διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
·         Αναζήτηση χορηγών.
Φεστιβάλ Iουνίου στην Σύρο: Δράσεις με παιδιά (αφηγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, 
θεατρικά δρώμενα). Προβολές ταινιών με σχετικά θέματα και ανοιχτές συζητήσεις.
Συναπάντημα γονέων- εκπαιδευτικών-μαθητών, μέσα από  τις ομάδες που θα έχουν δουλέψει 
στην χρονιά.  Προώθηση του εθελοντισμού μέσα από ευαισθητοποιημένους πολίτες.
Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια με θεματικές ενότητες που αγγίζουν την οικογένεια, 
το σχολείο, τον ευρύτερο πληθυσμό,  με την συμμετοχή  των φορέων που  υλοποιούν 
προγράμματα στην κοινότητα και το Σχολείο.
ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Μέσα από την καθημερινή επαφή των ανθρώπων που μετέχουμε στο ΔΙΚΤΥΟ γεννιέται 
εμπιστοσύνη, ένας άλλος τρόπος να αλληλεπιδρούμε και ένα συνεργατικό κλίμα που σπάει 
στερεότυπα και παλιές πρακτικές ( ο καθένας μόνος του).
Εφόσον το τοπικό σχέδιο δράσης που βγήκε για την φετινή χρονιά, μέσα από την κατάθεση 
προτάσεων και την διεργασία στην συντονιστική και την ολομέλεια, υλοποιηθεί από τους φορείς 
που μετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και καινοτόμο για τον Νομό Κυκλάδων  
και ίσως για την Ελλάδα που αυτή την ώρα δυσκολεύεται, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γονείς, εκπαιδευτικούς

Η «Γραμμή-Σύνδεσμος» είναι μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γονείς, εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε ενήλικα θέλει να μιλήσει για κάποιο θέμα που τον απασχολεί σε σχέση με ένα παιδί ή έναν έφηβο. Απαντά στον αριθμό 801 801 1177 με κόστος μία αστική μονάδα από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9:30 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ.

Στη «Γραμμή-Σύνδεσμο» μπορείτε να καλέσετε αν έχετε την ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών κάθε ηλικίας και εφήβων.

Οι γονείς τηλεφωνούν συχνά για θέματα γύρω από το ρόλο τους (κατάλληλοι χειρισμοί και στάσεις για καθημερινά θέματα των παιδιών), για συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών τους, για προβλήματα στη σχέση με τα παιδιά τους και για μαθησιακά θέματα. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα θέματα για τα οποία καλούν οι εκπαιδευτικοί είναι οι συναισθηματικές δυσκολίες μαθητών τους, η σχέση των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και άλλα πρόσωπα, οι μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση των μαθητών μεταξύ τους.

Η υπηρεσία μας είναι ανώνυμη και εμπιστευτική.

Εάν έχετε ανάγκη να μιλήσετε, τηλεφωνήστε μας!

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικο παζάρι 2ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης


Σας περιμένουμε στην Πλατεία Μιαούλη στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι που διοργανώνει το 2ο Νηπιαγωγείο  Ερμούπολης.
 Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης σας προσκαλεί να δραπετεύσετε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να χαρείτε το γιορτινό πνεύμα των Χριστουγέννων, παρέα με τα παιδιά σας, στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που πραγματοποιεί στην Πλατεία Μιαούλη,
Παρασκευή 7/12/2012        (17:00 – 20:30)
Σάββατο 8/12/2012             (10:30 – 14:00)
Παρασκευή 14/12/2012      (17:00 – 20:30)
Σάββατο 15/12/2012           (10:30 – 14:00)
                                         (17:00 – 20:30)
Κυριακή 16/12/2012           (10:30 – 14:00)
                                         (17:00 – 20:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους γονείς Εφήβων και Νέων

Με την πρωτοβουλία της Καθολικής Επισκοπής Σύρου

και της Ε.Κ.Ν.Ε. Σύρου,

ο κ. Αλέξανδρος Μπότσης,

 ψυχίατρος και αυτοκτονιολόγος,

θα μιλήσει στους γονείς εφήβων και νέων

την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7.00 μ.μ.

στην ενοριακή αίθουσα του Αγίου Σεβαστιανού, Άνω Σύρος,

αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν

την εφηβική ηλικία και την όψιμη εφηβεία.

Θα υπάρξει συζήτηση και ανταλλαγή

προβληματισμών από τους ίδιους τους γονείς.


(Μπορείτε να παρακολουθήσετε και μια ομιλία του ιδίου
την Παρασκευή  7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ. από την ‘’ Αιγαίο Τηλεόραση‘’ )

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Η βία στα σχολεία


 Το προαύλιο των σχολείων είναι πολύ πιο σκοτεινό απ' ό,τι φαντάζεστε. Τι δήλωσαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο NEWS 247
Επιμέλεια: Φώτης Νάκος, Μάνος Χωριανόπουλος
Η βία στα σχολεία μας είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό , επικίνδυνο και κυρίως δύσκολο να αντιμετωπιστεί, λόγω του ότι θύματα, θύτες και ουδέτεροι τηρούν μια στάση που παραπέμπει στη σικελική Ομερτά.
Ο νόμος της σιωπής και της ενοχής, καλύπτει πράξεις και λέξεις, που αφήνουν σημάδια στις παιδικές ψυχές για χρόνια ολόκληρα.
 Καθημερινά ακούμε για μικρές συμμορίες παιδιών που εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους, τους ληστεύουν, τους κακοποιούν είτε φραστικά, είτε σωματικά.
Όταν όμως κάποιος ψάχνει για ονόματα και μαρτυρίες, τα στόματα δύσκολα ανοίγουν, άλλες φορές από φόβο και ντροπή και άλλες επειδή τα παιδιά δεν κατανοούν ότι συμμετέχουν σε μια πράξη βίας.
Το NEWS 247, στα πλαίσια της έρευνάς του για το Child Bullying στα ελληνικά σχολεία, μίλησε με μαθητές* και εκπαιδευτικούς.
Οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές και καταδεικνύουν την ανάγκη αφύπνισης της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα τώρα, που η βία ευνοείται από την ανέχεια και τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής.
Ο Γιάννης, μαθητής Β’ Γυμνασίου μας μίλησε για τον Δημήτρη, θύμα σχολικής βίας, που πλέον αρνείται να κάνει παρέα με τα άλλα παιδιά.
-Ήταν ένα παιδί, ο Μήτσος, που είχε τα αφτιά του μεγάλα. Και ήταν κάποια παιδιά νομίζω Β’ Γυμνασίου και συνέχεια τον κορόιδευαν για τα αφτιά και σε κάποια φάση, μια μέρα τον κορόιδεψαν πολύ έντονα, και πήγε σε ένα δάσκαλο και το είπε.
Αυτός έκανε παρατήρηση στα παιδιά, αλλά δεν άκουσαν και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Τώρα έχει ψυχολογικά προβλήματα νομίζω.
Είναι ακόμα στο σχολείο ή έχει φύγει;
Στο σχολείο είναι ακόμα, αλλά δεν κάνει με κανέναν παρέα. Δεν θέλει.
Τι τάξη πάει τώρα;
Πηγαίνει σαν και μένα β’ Γυμνασίου.  Είναι στο άλλο τμήμα και δεν θέλει να κάνει παρέα με κανένα.
Εσείς δεν τον έχετε πλησιάσει;
Τον έχουμε πλησιάσει, αλλά δεν θέλει. Φαίνεται από μακριά.  Ακόμα έχει πρόβλημα.
Δηλαδή στο διάλειμμα μένει μόνος του;
Εντελώς.
Τον κοροϊδεύουν ακόμα;
Όχι. Τώρα δεν ασχολούνται γιατί βλέπουν ότι δεν δίνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Έχουν αλλάξει και τα παιδιά που τον πείραζαν, έχουν φύγει.
Πέρα από τον δάσκαλο , είχε πει σε κάποιον άλλο τι συνέβαινε;
Δεν ξέρω αν το είπε στη μάνα του ή στον πατέρα του, αλλά και να το είπε δεν είδα να έρθει ποτέ κανείς στο σχολείο και να πει σε κάποιον δάσκαλο κάτι ή στα παιδιά που τον πείραζαν. Ακόμη έτσι είναι. Είναι καλό παιδί και καλός μαθητής, αλλά δεν κάνει παρέα με κανέναν.
 Ο Γιώργος, μαθητής Γ’ Γυμνασίου περιγράφει πως ο ίδιος έπεσε θύμα σχολικής βίας, αλλά και πώς αργότερα έγινε ο ίδιος θύτης. Στα 6 του χρόνια από ατύχημα, έχασε το μάτι του, κάτι που τον έκανε "εύκολο στόχο" στο σχολείο.
Έχεις πέσει ποτέ θύμα λεκτικής ή σωματικής βίας στο σχολείο;
Πάρα πολλές φορές.  Με κορόιδευαν για το μάτι μου παιδιά από άλλα τμήματα.
Πες μου ένα περιστατικό που θυμάσαι έντονα
Στο δημοτικό με κορόιδευαν την πρώτη χρονιά όταν είχα πάει στο σχολείο, επειδή δεν με ήξεραν.
Στην Πέμπτη δημοτικού, ήταν ένα παιδί από το άλλο τμήμα που με έλεγε τυφλοπόντικα όλη την ώρα και με στενοχωρούσε πολύ, που με φώναζε έτσι κάθε μέρα και μπροστά στα κορίτσια και τους φίλους μου.
Εσύ πώς αντέδρασες;
Τον έβρισα και καταλήξαμε να παίξουμε ξύλο. Μετά αυτός σταμάτησε, αφού μας πήγανε στο γραφείο.  Τον μάλωσαν γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ. Κορόιδευε και άλλα παιδιά. Ένα παιδί από την 6η δημοτικού το έλεγε χοντρό όλη την ώρα.
Το είπες στους γονείς σου αυτό που συνέβαινε τότε;
Όχι. Δεν είχα πει τίποτα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου. Δεν ήθελα να το μάθουν. Δεν ήθελα να γίνει ιστορία αυτό το πράγμα. Καμιά φορά δεν είναι καλό να καθαρίζεις μόνος σου και να φτάνεις στο ξύλο, αλλά εντάξει.
Οι δάσκαλοί σου τι είχαν κάνει;
Ούτε σε αυτούς είχα πει τίποτα και όταν καταλήξαμε στο γραφείο μου έβαλαν τις φωνές γιατί δεν το είπα και φτάσαμε στο ξύλο. Τελικά το έδιωξαν το παιδί γιατί είχε πλακωθεί και με άλλα παιδιά εκείνη τη χρονιά.
Παρέες, φίλους είχες κανονικά, δεν είχες ποτέ πρόβλημα;
Όχι. Κανένα πρόβλημα.
Εσύ έχεις κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που σου έκανε εκείνο το παιδί; Έχεις πειράξει κάποιον;
Πέρσι στη Β’ Γυμνασίου, ένα παιδί από την άλλη τάξη, ήταν χοντρούλης και κοντούλης και με τους φίλους μου τον κοροϊδεύαμε. Τον λέγαμε χοντρό.
Αυτός πώς αντιδρούσε;
Αυτός στενοχωριότανε και το είπε στο γυμνασιάρχη
Ο γυμνασιάρχης τι έκανε;
Ο διευθυντής την πρώτη φορά, μας φώναξε στο γραφείο και μας είπε να μη του το ξανακάνουμε, αλλά εμείς συνεχίσαμε και τις επόμενες φορές που τον πειράξαμε δεν ξαναπήγε στον διευθυντή.
Αφού εσένα σε είχαν πειράξει και ξέρεις πώς είναι, γιατί μετά έκανες το ίδιο σε άλλα παιδιά;
Δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα που το κάνεις. Μπορεί μετά να το σκεφτείς, αλλά την ώρα που το κάνεις όχι. Είναι σαν το ξύλο. Δεν το σκέφτεσαι, αντιδράς με τα νεύρα σου.
Το παιδί που πειράζετε κάνει παρέες στο σχολείο ή είναι μοναχικός;
Κάνει παρέες. Είχε μείνει πέρσι και κάνει παρέα με παιδιά εξίσου σαν και αυτόν
Δηλαδή; Τι εννοείς εξίσου;
Είναι και αυτά χοντρά και τους κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά από την τάξη τους και κάνουν παρέα όλοι μαζί.
Μου λες ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν παρέα μεταξύ τους και όχι με εσάς, λόγω του βάρους τους;
Ναι. Και  οι ξένοι είναι απομονωμένοι. Έχουμε στο σχολείο μερικά παιδιά που είναι από την Αλβανία και τη Ρουμανία και επειδή κανένας δεν τα κάνει παρέα γιατί είναι ξένα.
Δεν τα κάνουν παρέα επειδή δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα;
Όχι μια χαρά μιλάνε, αλλά επειδή είναι ξένα δεν τα κάνει κανείς παρέα και κάνουν μόνο μεταξύ τους.
Γνωρίζεις ότι υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές που μπορείς αν δεχθείς βία στο σχολείο να ζητήσεις βοήθεια;
Στην τηλεόραση το έχω δει.  Πιστεύω όμως ότι τα πιο πολλά παιδιά δεν παίρνουν τηλέφωνο γιατί φοβούνται.
Αυτά τα παιδιά που τα κοροιδεύουν και είναι μόνα τους, το έχουν πει στους δικούς τους; Έχει έρθει κάποιος γονιός στο σχολείο;
Ποτέ, ποτέ. Ούτε στους καθηγητές το έχουν πει. Δεν έχει γίνει ποτέ ζήτημα. Πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν. Αν πει κάποιο παιδί κάτι και αυτός που τον πείραξε τον διώξουν από το σχολείο, μετά μπορεί να τον βαρέσει. Τα περισσότερα παιδιά φοβούνται, δεν ντρέπονται.

Η Νικολέττα, μαθήτρια της Α’ Λυκείου, μιλά για ένα παρατραβηγμένο αστείο και την Κρίστι, που επινόησε φανταστικούς φίλους
Ήμασταν μια παρέα παιδιών και κοροϊδεύαμε για πλάκα ένα κορίτσι. Απλώς αν τα πούμε σε κάποιον μεγάλο δεν θα φαίνεται για πλάκα.
Ήταν μια στην τάξη που δεν πλενόταν, είχε να κάνει κάτι βδομάδες μπάνιο, ήταν και λίγο εύσωμη και πώς είναι αυτό που κάνουνε όταν χάνεται ένα παιδάκι. Το Amber Alert.
Είχαμε βγάλει ένα φυλλάδιο και εμείς που έλεγε «Αναζητείται η Κρίστι» και είχαμε γράψει ότι είναι 1,60, κιλά 100+ και πως έχει να κάνει μια βδομάδα μπάνιο.
Αυτή δεν ξέρω αν έκλαψε ή όχι, γιατί το είχαμε κολλήσει κιόλας στους δρόμους. Ήταν πολύ γερή πλάκα και θυμάμαι πως την ημέρα που πηγαίναμε περίπατο, είχε έρθει και η μάνα της για να διαμαρτυρηθεί.
Υπήρξε κάποια αντίδραση από τους καθηγητές, σας τιμώρησαν;
Επειδή είχε γίνει το περιστατικό έξω από το σχολείο, ο γυμνασιάρχης είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Εσείς συνεχίσατε να την κοροϊδεύετε για πολύ καιρό;
Πάντα θα υπάρχει μια κοροϊδία, γιατί τώρα μάθαμε και κάτι άλλο, πως είναι λεσβία οπότε όταν μάθεις κάτι τέτοιο για κάποιο παιδί σε αυτή την ηλικία, θα το κοροϊδέψεις. Έχει πολλά προβλήματα και ξέρω ότι μένει με τη γιαγιά και τον παππού της.
Εσείς πού το ξέρετε και γιατί σας πειράζει αυτό;
Δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά είναι κουτσομπολιό, πηγαίνει από στόμα σε στόμα.
Η κοπέλα συνεχίζει να είναι στο σχολείο σας; Έχει παρέες;
Ναι παραμένει στο σχολείο. Έχει παρέες, απλώς και αυτές οι παρέες θέλουν να την αποφύγουν. Πάντα βρίσκεται μια συγκεκριμένη παρέα να πηγαίνει.
Πηγαίνει η ίδια ή τη δέχονται οι άλλοι; Εσύ για παράδειγμα έχεις κάποια κολλητή ή κάποιους φίλους. Εκείνη έχει κάτι αντίστοιχο;
Πάει και κολλάει στις παρέες η ίδια, την αποφεύγουν και φτιάχνει και φανταστικά πρόσωπα ως φίλους της.
 Ξυλοδαρμοί, κλοπές και το ταμπού της σεξουαλικής παρενόχλησης
Το NEWS 247 επικοινώνησε και με εκπαιδευτικούς σχολείων της Αθήνας, οι οποίοι σημείωσαν ότι η σχολική βία εντοπίζεται στα  ελληνικά σχολεία σε τουλάχιστον έξι ευδιάκριτες κατηγορίες παρενόχλησης: Τη  σωματική, τη λεκτική, τη ψυχολογική, διαδικτυακή, τη  σεξουαλική και  την ομοφοβική.
Όπως μας εκμυστηρεύτηκαν ακόμα και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων η παρενόχληση δεν προέρχεται μόνο από τους ίδιους τους μαθητές, όπως πολύς κόσμος φαντάζεται, αλλά και από εξωσχολικούς παράγοντες ακόμα και καθηγητές.
Εκπαιδευτικός μας είπε ότι: "Οι πιο συνηθισμένες μορφές παρενόχλησης και βίας έχουν να κάνουν με την ομοφοβία και το σεξ, έτσι όπως τουλάχιστον δηλώνονται. Οι χώροι που λαμβάνει χώρα η άσκηση της σωματικής βίας είναι κυρίως οι τουαλέτες και οι χώροι γυμναστικής, ενώ οι διάδρομοι και τα σχολικά λεωφορεία είναι «κατάλληλα» για λεκτικές παρενοχλήσεις. Απ’ όλες τις κατηγορίες των παρενοχλήσεων, αυτή που αποτελεί ταμπού και σπανίως βγαίνει προς τα έξω είναι η σεξουαλική".
Οι καταστάσεις που βιώνουν τα παιδιά αυτά είναι διάφορες και ποικίλουν από ηλικία σε ηλικία. Στο δημοτικό για παράδειγμα όπως μας είπε δάσκαλος στην περιφέρεια της Αττικής , το λιγότερο που μπορεί να υποστεί είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, κοινώς τα άλλα παιδιά δεν το αφήνουν να συμμετέχει στα κοινά παιχνίδια ή στην παρέα. Και το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί είναι η κοροϊδία ή η σωματική επίθεση. Το κακό είναι ότι σε αυτή την ηλικία διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας ενός παιδιού.
"Σκεφτείτε ένα παιδί που βιώνει τον αποκλεισμό και την κοροϊδία σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία. Όταν μεγαλώσει θα συνεχίσει να είναι το "παιδί της σφαλιάρας" όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, ένα παιδί άβουλο, χωρίς παρέες.... ένα παιδί που αν του δοθεί κάποτε και για κάποιο λόγο λίγη εξουσία ….. μπορεί να βγάλει πολύ σαδιστικά συναισθήματα και να προβεί σε κατακριτέες πράξεις. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, παιδιά – θύματα σχολικής βίας δεν δέχονται πια μόνο πειράγματα. Έχουν γίνει γνωστά περιστατικά σοβαρού ξυλοδαρμού με αποτέλεσμα το θύμα να καταλήξει στο νοσοκομείο".
Όπως μας είπαν καθηγητές σε γυμνάσιο και λύκειο στο κέντρο της Αθήνας: "Οι κλοπές κινητών τηλεφώνων είναι κάτι σύνηθες πια. Το χειρότερο, όμως, κομμάτι, ίσως είναι η απειλή και ο εκφοβισμός. Κάποιοι αναγκάζουν ένα παιδί να κάνει μια πράξη, την οποία δεν τολμούν να κάνουν οι ίδιοι γιατί θα υποστούν κυρώσεις. Έτσι αναγκάζουν τον αδύναμο κρίκο να πράξει, αλλά και να επωμιστεί τις κυρώσεις, αφού οι ίδιοι θα φροντίσουν να το καταγγείλουν.
Τρανταχτό παράδειγμα οι καταλήψεις στα σχολεία. Αν δεν ακολουθήσεις τους μπροστάρηδες και δεν κάνεις την κατάληψη που αποφάσισαν, τότε θα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις τα βράδια στη γειτονιά σου για παράδειγμα. Δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί μας είναι στην πλειοψηφία τους, κατώτεροι των περιστάσεων! Ο δε σχολικός κανονισμός χαλαρός μέχρι ανυπαρξίας. Έχω ακούσει περιστατικό, να δέρνουν τρεις μαθητές, εν ώρα μαθήματος, έναν άλλο μαθητή και ο δάσκαλος να πετάει χαρταετό! Η απάθειά τους σε αυτά τα ζητήματα, είναι άκρως επικίνδυνη".
Αξίζει να σημειωθεί ότι βάση υπουργική απόφασης τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται στα σχολεία, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική , καθώς απλά οι μαθητές τα απενεργοποιούν εν ώρα μαθήματος  και τα λειτουργούν στο διαλείμματα κανονικά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και τα όσα μας είπε εκπαιδευτικό ιδιωτικού σχολείου, όπου και εκεί το school bullying καλά κρατεί…
Η συμβουλή των εκπαιδευτικών
Τι συμβουλεύουν οι εκπαιδευτικοί του γονείς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα, μια παρενόχληση που δέχεται το παιδί τους στο σχολείο:
"Αν  αντιληφθούμε ότι το παιδί μας δεν θέλει να πάει σχολείο, πρέπει με συζήτηση να φτάσουμε στο θέμα που το απωθεί από τον τόπο εκπαίδευσής του, από τους φίλους του και τους δασκάλους. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο της ομολογίας του, ότι δηλαδή είναι θύμα σχολικής βίας, η αντίδρασή μας πρέπει να είναι καταρχήν ψύχραιμη. Σε συνεργασία γονέα και εκπαιδευτικού προσπαθούμε να μάθουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε και ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης επεμβαίνουμε. Γιατί απλά μερικές φορές και μόνο με την γνωστοποίηση του περιστατικού, το πρόβλημα λύνεται και δεν χρειάζεται να επέμβει εξωτερικός παράγοντας".
Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό για την  Επιθετικότητα στο σχολείο και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Πρόγραμμα Daphne III

Στόχος του  Κοινοτικού Προγράμματος Daphne III είναι η συνεισφορά στην προστασία παιδιών , νέων και γυναικών από κάθε μορφή βίας και η εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής.  

Η ειδική στόχευση συνίσταται στη πρόληψη και τη μάχη ενάντια  σε κάθε μορφή βίας που εμφανίζεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, όπου περιλαμβάνονται και η σεξουαλική εκμετάλλευση και η παράνομη διακίνηση ατόμων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν λήψη προληπτικών μέτρων και υποστήριξη και προστασία θυμάτων και ομάδων υψηλού κινδύνου.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε Απόφαση δημιουργίας του ειδικού προγράμματος DAPHNE III ως τμήματος του γενικού Προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη»
Decision establishing the specific programme Daphne III as part of the General Programme

Η ιστορία του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Daphne III βασίζεται στα επιτεύγματα των προηγούμενων Daphne (2000-2003) και Daphne II (2004-2008).

Οι στόχοι και τα εργαλεία του Daphne III

Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα
 • βοήθεια και και εναθάρυνση ΜΚΟ και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
 • ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού
 • διάχυση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων φάσεων του Προγράμματος
 • προσδιορισμός και ενίσχυση δράσεων που συνεισφέρουν στην θετική προσέγγιση ατόμων που είναι εκτεθειμένα σε μορφές βίας  
 • συγκρότηση και υποστήριξη διεπιστημονικών δικτύων
 • εξασφάλιση της διεύρυνσης της γνωσιακης βάσης και ανταλλαγή, προσδιορισμός και διάχυση πληροφορικών και καλών πρακτικών
 • σχεδιασμός και έλεγχος εκπαιδευτικών υλικών και υλικών ευαισθητοποίησης καθώς και συμπλήρωση και υιοθέτηση υφισταμένων
 • μελέτη των φαινομένων που συνδέονται με τη βία και των επιπτώσεών τους
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων και ατόμων σε κίνδυνο και προγραμμάτων παρέμβασης προς τους δράστες.

Πρόσβαση στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
ιδρύματα και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ( τοπικές αρχές στο αντίστοιχο επίπεδο, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα)
και  δραστηριοποιούνται σχετικά με: 
 • την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών
 • την προστασία από τέτοιες εκφράσεις βίας
 • την παροχή αποστήριξης θυμάτων
 • την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που προωθούν την απόρριψη τέτοιων μορφών βίας
 • ενθαρρύνουν την αλλαγή ηθών και συμπεριφορών  προς ευαίσθητες ομάδες και θύματα βίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://www.epsype.gr/images/egxeiridio/activities.pdf

Όταν το πείραγμα μετατρέπεται σε εφιάλτη

Καμπάνιες κατά του Σχολικού Εκφοβισμού: Όταν το πείραγμα μετατρέπεται σε εφιάλτη

news247 Νοέμβριος 29 2012 11:12


Ο σχολικός εκφοβισμός, ή αλλιώς bullying είναι ένα συχνό φαινόμενο της εποχής μας, που προκαλεί μεγάλο άγχος, και στα ίδια τα παιδιά-θύματα όπως και στους γονείς τους, που αντιμετωπίζουν συχνά το φόβο και την άρνηση του παιδιού τους να πάει στο σχολείο.
Το bullying θεωρείται μια πολυδιάστατη επιθετική συμπεριφορά, η οποία προέρχεται από παιδιά και μπορεί να είναι λεκτική, σωματική ή και ψυχολογική και που επαναλαμβάνεται με σκοπό να βλάψει, να πονέσει και να αναστατώσει το παιδί-θύμα, χωρίς το ίδιο να έχει προκαλέσει άμεσα αυτήν τη συμπεριφορά.
Η πιο διαδεδομένη μορφή του bullying είναι η λεκτική, δηλαδή πειράγματα, απειλές, προσβολές, και μετά ακολουθεί η σωματική μορφή με χτυπήματα, σπρωξίματα και κλοτσιές, όπως και η ψυχολογική του διάσταση, με την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού, της καταστροφής προσωπικών αντικειμένων, του εκφοβισμού, της διάδοσης φημών σχετικά με το θύμα.
Πρόκειται για μία πολύ ευαίσθητη κατάσταση, κατά την οποία το παιδί-θύμα, πολλές φορές, δε μπορεί να αναγνωρίσει τι συμβαίνει, δε μπορεί να εξηγήσει, για αυτό και παραμένει στο επίκεντρο, χωρίς βοήθεια.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα εντοπίζεται ένα τεράστιο έλλειμμα στο επίπεδο της παρέμβασης, καθώς δεν υπάρχουν ψυχίατροι, ψυχολόγοι αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, ειδικότητες που καθίστανται απαραίτητες για να διαφανεί το κοινωνικό δίκτυο και να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού.
Tα τελευταία χρόνια το πρόβλημα άρχισε να γίνεται κατανοητό, καθώς γονείς και δάσκαλοι συνειδητοποίησαν πως ο σχολικός μικρόκοσμος δεν είναι τόσο αθώος, όσο πίστευαν. Άνθρωποι και φορείς αποφάσισαν να το καταπολεμήσουν και να δράσουν.
Καμπάνιες, εκστρατείες και μεμονωμένες προσπάθειες ξεπήδησαν για να επιβεβαιώσουν πως ήταν επιτακτική η ανάγκη να καταλάβουν τα παιδιά-θύματα πως δεν είναι μόνα τους στο δύσκολο δρόμο της βίας. Το NEWS 247 συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τις κυριότερες από αυτές:
ΕΛΛΑΔΑ
Με σύνθημα ''Όλοι σε θέση ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό'' η εκστρατεία ''Beat Bullying'', την οποία υλοποίησε το Hope for Children σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ψυχολόγο Δρ. Μόνικα Σιακού, είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως επίσης και να αναπτύξει τα εργαλεία εντοπισμού, πρόληψης και χειρισμού των φαινομένων εκφοβισμού.

Το πρωτοποριακό της εκστρατείας αυτής εναπόκειται στο γεγονός ότι η ψυχο-εκπαίδευση/ενημέρωση των παιδιών εντός του σχολικού χώρου γίνεται από συνομήλικους τους(peers).
Τα παιδιά τα οποία θα επιλέγονται και θα εκπαιδεύονται από ειδικούς επαγγελματίες για να λειτουργούν ως πρεσβευτές εναντίον του σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία, θα επιλέγονται βάσει τριών χαρακτηριστικών: α) αναγνωρισιμότητα, β) ικανότητα και γ) δημοτικότητα από συνομήλικους τους.
Η καμπάνια αποτελεί την κορύφωση ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν συνολικά έξι κράτη: Ελλάδα , Ιταλία, Βουλγαρία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία  με συντονιστή εταίρο το ''Χαμόγελο του Παιδιού''.   

   
  Οι δράσεις που περιελάμβανε είναι η διεξαγωγή μίας ευρωπαϊκής έρευνας με τη συμμετοχή 18.000 μαθητών Ββάθμιας εκπαίδευσης (5.000 παιδιά από 167 σχολεία σε όλη την Ελλάδα), η δημιουργία του ειδικού site antibullying.eu που θα εκφράζει την επίσημη ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι στο πρόβλημα και θα λειτουργεί σαν σημείο άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης για τα παιδιά που με κάθε τρόπο έρχονται σε επαφή με το σχολικό εκφοβισμό.
Το ''ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ'' είναι ένα Δίκτυο συνεργασίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.).
Το συγκεκριμένο δίκτυο στοχεύει στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους, που συνδέονται με τη σχολική ζωή και καθημερινότητα.

Στοχεύει: στη δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις τεχνικές παρέμβασης, αλλά και στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.
Στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών γενικής και ειδικής αγωγής ''πρώτης γραμμής'', που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους.
Στην ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας, σχετικά με το φαινόμενο και στην ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών δικτύων στις τοπικές κοινωνίες.
*Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας
Η πιο πρόσφατη δράση έρχεται από το υπουργείο Παιδείας και πρόκειται για το παρατηρητήριο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, των φαινομένων εκφοβισμού και ρατσισμού.

Θα έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση, προς διαχείριση, σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου που θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο τρέχον σχολικό έτος είναι  η λειτουργία κέντρου καταγραφής περιστατικών, η εκπαίδευση διευθυντών σχολικών μονάδων ανά περιφέρεια, οι δράσεις αγωγής υγείας και δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών.
Ακόμα θα περιλαμβάνει τη λειτουργία κινητής μονάδας παρέμβασης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με ΕΨΥΠΕ και τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας συμβουλευτικής, για εκπαιδευτικούς και εφήβους.
Τέλος θα πραγματοποιηθεί επιδημιολογική έρευνα για ανίχνευση και παρακολούθηση αντικοινωνικών συμπεριφορών στο σχολείο και πανελλήνια καμπάνια κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
GRIN Global Respect in Education είναι  ένας διατλαντικός  μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που περιλαμβάνει ομάδες υποστήριξης. Η συγκεκριμένη εκστρατεία μάχεται για την κοινωνική και πολιτική ισότητα των ανθρώπων στην εκπαίδευση και επιδιώκει να σταματήσει τις διακρίσεις, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 Με σύνθημα: ''Είμαστε όλοι μοναδικοί και είναι αυτή η μοναδικότητα που μας διαμορφώνει. Είμαστε ξεχωριστοί χάρη σε αυτή. Το να είσαι διαφορετικός δεν είναι κακό'' προσπαθεί να ενώσει τους ανθρώπους και να τους ευαισθητοποιήσει.
 Η καμπάνια δημιουργήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 και περιλαμβάνει αρκετές δράσεις, με πιο γνωστή τις φωτογραφίες ''Respect'' στις οποίες μικροί και μεγάλοι, σε φόντο λευκό, ποζάρουν με γραμμένη τη λέξη ''Σεβασμό'' στο σώμα τους.
Το SPEAK UP είναι μία εκστρατεία που ξεκίνησε το 2002 από το Κέντρο Πρόληψης Νεανικής Βίας (Center to Prevent Youth Violence), στηριζόμενη στην αντίληψη ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων βίας, οι νέοι δέχονται απειλές πριν συμβούν βίαιες πράξεις.

Το SPEAK UP παρέχει μια καινοτόμο και αποτελεσματική γραμμή ευαισθητοποίησης, που το καθιστά ασφαλές και εύκολο για τους νέους, οι οποίοι μπορούν να αναφέρουν ανώνυμα τι τους συμβαίνει. Η ανωνυμία κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή μεγαλύτερων προβλημάτων, μετά τη δημοσιοποίηση της κατάστασης.
Τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της εκστρατείας, καθώς η τηλεφωνική γραμμή έχει δεχθεί πάνω από 40.000 κλήσεις και έχει καταφέρει να συμβάλλει στην πρόληψη εκατοντάδων πράξεων βίας.

Πρόκειται για μία διαφημιστική καμπάνια η οποία προβάλλεται από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά. Ξεκίνησε το ''ταξίδι'' της το 2008 και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τους ομοφυλόφιλους.

Η εκστρατεία δραστηριοποιείται και στο χώρο των σχολείων της Αμερικής, στα οποία παιδιά με τις παραπάνω προτιμήσεις αντιμετωπίζονται ρατσιστικά, λόγω των επιλογών τους. Σύμφωνα με έρευνες  τα παιδιά στο σχολείο αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα και γίνονται ευκολότερα θύματα εκφοβισμού και υποτιμητικών σχολίων.
Λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, σχεδόν οι μισοί από τους μαθητές των αμερικάνικων σχολείων έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση.  Η εκστρατεία επιδιώκει να περιορίσει, γιατί όχι και να εξαλείψει τις προσβλητικές φράσεις-ομοφοβική διάλεκτο, όπως: ''αυτό είναι τόσο gay''. Το 2008 το Think Before You Speak κέρδισε το ''Ad Council's Gold Bell award'' για την Καλύτερη Διαφημιστική Καμπάνια.
Ο σχολικός εκφοβισμός περιλαμβάνει εκτός από το δίδυμο θύτης-θύμα, ακόμα μία ομάδα ανθρώπων, εκείνων που είναι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. Ο ρόλος των παρευρισκόμενων καθίσταται πρωταρχικός στην πρόληψη της βίας, είτε είναι λεκτική, είτε σωματική, είτε ψυχολογική.Μια σημαντική νέα στρατηγική για την πρόληψη της παρενόχλησης εστιάζεται στον ισχυρό ρόλο των ''θεατών''. Ανάλογα με το πώς ανταποκρίνονται οι παρευρισκόμενοι, μπορούν είτε να συμβάλλουν στο πρόβλημα, γιατί όχι και στη λύση του. Οι θεατές παίζουν σπάνια ένα εντελώς ουδέτερο ρόλο, αν και μπορεί, τις περισσότερες φορές, να νομίζουν ότι διαδραματίζουν.
 ''Το Πορτραίτο στην Απάθεια'' δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από Jillian Palmieri και αφορά σε ένα πρόγραμμα που ''χρησιμοποιεί'' και εκπαιδεύει μαθητές, τους τρίτους στον ενδοσχολικό εκφοβισμό, ώστε να το ή τα θύματα.
Στόχος του προγράμματος είναι η αποτελεσματική πρόληψη, αλλά και η επαγρύπνηση όλων των μαθητών για το τι συμβαίνει γύρω τους, στο σχολικό περιβάλλον. Το μήνυμα της καμπάνιας συμπυκνώνεται στην εξής φράση: ''Η σιωπή και η απάθεια δεν είναι λύση''.
Όταν οι παρευρισκόμενοι καταφέρουν να κατανοήσουν τη δύναμη που έχουν, τότε θα επηρεάσουν θετικά τις ζωές εκείνων που είναι θύματα εκφοβισμού.

Χρήσιμες συμβουλές για την προφύλαξη και προστασία των παιδιών από πράξεις ασέλγειας ή κακοποίησης


Οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις συναναστροφές και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Tο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή των ψυχολόγων της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Σώματος απευθύνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες σε γονείς και παιδιά, με σκοπό την προφύλαξη των ανηλίκων από περιστατικά αποπλάνησης και ασέλγειας σε βάρος τους.
Οι ακόλουθες οδηγίες και περιγραφές αφορούν ενδείξεις πιθανής σεξουαλικής προτίμησης σε ανήλικους, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι κάθε τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος είναι παιδόφιλος. Σε συνδυασμό, ωστόσο, με οποιαδήποτε «περίεργη» συμπεριφορά, θα πρέπει να κινήσει υποψίες.