Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021


Το DIGIT-ALL είναι ένα Πρόγραμμα Erasmus +που στοχεύει στη βελτίωση και επέκταση της προσφοράς ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες ενήλικων με χαμηλή ειδίκευση ή με χαμηλά προσόντα παρέχοντας ευέλικτες προσφορές μάθησης προσαρμοσμένες στις μαθησιακές

τους ανάγκες (π.χ. ανάμεικτη μάθηση, εφαρμογές ψηφιακής μάθησης) και με την πιστοποίηση DIGIT-ALL των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους ενήλικες μαθητές να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και, ταυτόχρονα, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος.


Το DIGIT-ALL θα αναπτύξει τα παρακάτω εξ αποστάσεως μαθήματα:

1. Ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες. Μάθημα 1: Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Dig Comp επίπεδο 2.

2. Ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες.Μάθημα 2: Πληροφορίες και δεδομένα αλφαβητισμού.

Dig Comp επίπεδο 2.

3.Ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες. Μάθημα 3:Η επικοινωνία και η συνεργασία. 

Dig Comp επίπεδο 2.

Περισσότερα εδώhttps://e-learning.alteravita.eu/course/index.php?categoryid=9Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

REFLECT-project

 


REFLECT-project

Raising awareness and stimulating Executive Functioning and social emotional Learning by integrating Evidence-based strategies in the Classroom to empower pupils, Teachers, and parents

 Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στο έργο REFLECT στοχεύουμε στην προώθηση της κοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής δέσμευσης και ανάπτυξης των παιδιών,  προσφέροντας τεκμηριωμένες στρατηγικές για την ενίσχυση του SEL και του EF στην καθημερινή πρακτική.

Τελικά στοχεύουμε στη μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης του μαθητή, ενισχύοντας τη συνειδητοποίηση της σημασίας του SEL (Social Emotional Learning) και του EF και ενισχύοντας τους μαθητές και το περιβάλλον τους. Αυτό θα το κάνουμε στοχεύοντας καθηγητές, γονείς και μαθητές. Το ηλικιακό εύρος από 8 έως 12 ετών, είναι το επίκεντρό μας, επειδή αυτή η ηλικία είναι ζωτικής σημασίας για παρεμβάσεις σε SEL και EF. 

OI ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ GRANADA-UNIVERSIDAD DE GRANADA, Spain

ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕVORA - UNIVERSIDADE DE EVORΑ, Portugal

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ALTERA VITA, Greece

• Skolutvecklarna Sverige AB, Sweden

• Imagine If, Partnership Ltd United Kingdom

• TOPUNT Gent, Belgium.

Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα

Η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Σύρου-ΝΠΔΔ, του Εφετείου Αιγαίου, συμμετέχει στο πρόγραμμα, ως συνεργαζόμενος φορέας, μέσα στα πλαίσια των προληπτικών δράσεων που υλοποιεί στα σχολεία για την πρόληψη κακοποίησης -παραμέλησης ανηλίκων.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής στην Ελλάδα ήταν:

·        4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σύρου

·        2ο Δημοτικό  Σχολείο Σύρου

·        Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας  Κέας

·        Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Άγιος Γεώργιος- ΔΕΛΑΣΑΛ

·        Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Άγιος Γεώργιος- ΔΕΛΑΣΑΛ

Συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα στις τάξεις τους σε σχολεία της Αθήνας και άλλων νησιών των Κυκλάδων.

https://e-learning.alteravita.eu/course/view.php?id=9
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

TO NEO Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΑ ΣΥΡΟΥ

Διορίστηκε το νέο Δ.Σ της ΕΠΑ Σύρου από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η Ε.Π.Α. Σύρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει την έδρα της στο Εφετείο Σύρου (Πλατεία Μιαούλη - Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης), εκπροσωπείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει  Εφέτης του Εφετείου Αιγαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η συμμετοχή των μελών στο Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη, γι' αυτό και τα μέλη του επιλέγονται από άτομα που διακρίνονται για την ειδική μόρφωση και κοινωνική τους ευαισθησία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σκοπός της ΕΠΑ Σύρου είναι η  ενεργή συμβολή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων, που εμφανίζουν αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά ή κινδυνεύουν να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων, λόγω ακατάλληλου ή ανύπαρκτου οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλων συνθηκών ή αιτίων.
Η ιστοσελίδα της ΕΠΑ Σύρου είναι : http://epasyros.wix.com/epasyros


Mέλη Δ.Σ. ΕΠΑ Σύρου


Πρόεδρος: Μαρία Αρχοντάκη, Εφέτης Εφετείου Αιγαίου

Αντιπρόεδρος:Ειρήνη Δεκαβάλλα, Δικηγόρος.

Γενικός Γραμματέας: Μιλτιάδης Σακελλαρίου, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

Ταμίας: Μαρία Συρίβελη, Κοινωνική Λειτουργός

 Τακτικά μέλη

1. Θωμαή Μενδρινού, Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.

2.Σοφία Μπαχαράκη, Παιδοψυχίατρος.

3. Ελπίδα Πρίντεζη, Πρώην Σχολική Σύμβουλος.

Αναπληρωματικά Μέλη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Γεράσιμος Ανδρεόλας, Εφέτης Εφετείου Αιγαίου

Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος: Χαριθέα Πισκοποιανού ,Δικηγόρος

Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Λάππας, Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης

Αναπληρωματικός Ταμίας:Μαργαρίτα Ζάγκλη, Κοινωνική Λειτουργός

Μέλη

1.Κωνσταντίνος Κοντός, Ιερέας

2.Ελένη Εγγλέζου, Παιδοψυχίατρος

3.Μαρία Τσαλικίδου, Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Σύρου

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Θέση Ψυχολόγου για τη Σύρο και μία θέση Ψυχολόγου για τη Σαντορίνη

Σύρος  24/9/2015
                                            Α.Π. 210
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχολόγου για τη Σύρο και μία (1) θέση Ψυχολόγου για τη Σαντορίνη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.

Απαιτούμενα προσόντα:
·         Πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο της αλλοδαπής
·         Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής
·         Γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
1) Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
3) Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επισημάνσεις:
Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια  ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν: 
πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1.      Βιογραφικό σημείωμα.
2.      Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
3.      Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4.      Φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
5.      Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ .
6.      Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
7.      Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, στο οποίο να φαίνεται το είδος της παραχθείσας εργασίας, ο φορέας και η χρονική διάρκεια της παροχής της ως εξής:
·         Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
·         Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
·         Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
8.        Αποδεικτικά της πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει, στο οποίο να φαίνεται η
  χρονική διάρκεια της παροχής.
9.        Βεβαίωση από το φορέα εκπαίδευσης

Διευκρινίζουμε ότι :
α.       Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από φορείς του Δημοσίου αρκεί να προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.  Ως δημόσιοι φορείς νοούνται το Δημόσιο, οι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
β.       Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'.
 γ.       Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο φάκελο) στο γραφείο του Κέντρου Πρόληψης στη διεύθυνση:
Κ.Π. « ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», Καποδιστρίου 22, Σύρος Τ.Κ. 84100     καθημερινά από 28.09.2015 έως 23.10.2015  και  ώρες    08:30  έως 16:00
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2281085149, Φάξ: 2281079180,
E-mail: thiseask@otenet.gr

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα (και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων), θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους.  Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.
  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία
 «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Γεώργιος  Λεονταρίτης
Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ

Ξεκίνησε η λειτουργία τον Σεπτέμβρη 2015 της ΕΠΑ Σύρου.
Η Ε.Π.Α. Σύρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει την έδρα της στο Εφετείο Σύρου (Πλατεία Μιαούλη - Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης), εκπροσωπείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει  Εφέτηςτου Εφετείου Αιγαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η συμμετοχή των μελών στο Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη, γι' αυτό και τα μέλη του επιλέγονται από άτομα που διακρίνονται για την ειδική μόρφωση και κοινωνική τους ευαισθησία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σκοπός της ΕΠΑ Σύρου είναι η  ενεργή συμβολή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων, που εμφανίζουν αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά ή κινδυνεύουν να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων, λόγω ακατάλληλου ή ανύπαρκτου οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλων συνθηκών ή αιτίων.
Η ιστοσελίδα της ΕΠΑ Σύρου είναι : http://epasyros.wix.com/epasyros


Mέλη Δ.Σ. ΕΠΑ Σύρου


Πρόεδρος: Μαρία Αρχοντάκη, Εφέτης Εφετείου Αιγαίου

Αντιπρόεδρος: Βιργινία Νομικού, Δικηγόρος.

Γενικός Γραμματέας: Μιλτιάδης Σακελλαρίου, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

Ταμίας: Μαρία Συρίβελη, Κοινωνική Λειτουργός

 Τακτικά μέλη

1. Θωμαή Μενδρινού, Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.

2.Σοφία Μπαχαράκη, Παιδοψυχίατρος.

3. Δήμητρα Καλατζή, Κοινωνική Λειτουργός.

Αναπληρωματικά Μέλη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Γεράσιμος Ανδρεόλας, Εφέτης Εφετείου Αιγαίου

Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος: Χαριθέα Πισκοποιανού ,Δικηγόρος

Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Βουτσίνος, Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης

Αναπληρωματικός Ταμίας:Μαργαρίτα Ζάγκλη, Κοινωνική Λειτουργός

Μέλη

1.Κωνσταντίνος Κοντός, Ιερέας

2.Γιώργιος Μπουρούς, Παιδοψυχίατρος

3.Μαρία Βαρθαλίτου, Επισκέπτρια Υγείας

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ

13/05/2014

    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ       

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σας προσκαλεί να γίνετε μέλος του Δικτύου Οργανισμών και Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων (ΚαΠα-Π), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών».

Στόχος του Δικτύου είναι η εφαρμογή του Εθνικού Πρωτοκόλλου για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο περιλαμβάνει σαφώς διατυπωμένες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ΚαΠα-Π από όλους τους επαγγελματίες που ενδέχεται να εμπλακούν στη διαχείρισή τους, και η χρήση-ενημέρωση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ) ΚαΠα-Π, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα πληροφοριακό σύστημα καταγραφής περιστατικών και το οποίο θα λειτουργήσει αφενός ως επιδημιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της ΚαΠα-Π και αφετέρου ως εργαλείο διασύνδεσης μεταξύ των επαγγελματιών διαφορετικών φπρέων, που θα τύχει να εμπλακούν στο ίδιο περιστατικό.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι: α) η προώθηση ενιαίας μεθοδολογίας στη διαχείριση των περιστατικών από όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους επαγγελματίες (παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς κλπ) στη χώρα και β) η χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς και η ελαχιστοποίηση του φαινομένου της εμπλοκής πολλαπλών φορέων και επαγγελματιών με το ίδιο περιστατικό, συχνά με άγνοια κάθε προηγούμενου ιστορικού και κλινικών ή διοικητικών ενεργειών.

Η κατάρτιση του Πρωτοκόλλου και η δημιουργία του ΕΣΑ ΚαΠα-Π αποτελούν το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π, από το στάδιο της διάγνωσης μέχρι την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση κάθε περιστατικού. Το δεύτερο βήμα στοχεύει στην αποτελεσματική χρήση του Πρωτοκόλλου και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π μέσα από τη διασύνδεση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που διαχειρίζονται περιπτώσεις ΚαΠα-Π. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων των απασχολούμενων επαγγελματιών που θα συμφωνήσουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και στη χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π.

Ήδη, 25 επαγγελματίες από φορείς πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης της Αττικής, παρακολούθησαν την εκπαίδευση και πραγματοποίησαν τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή των οδηγιών του Πρωτοκόλλου, κατά την οποία είχαν μηνιαίες συναντήσεις με την ερευνητική ομάδα συγγραφής του Πρωτοκόλλου τόσο για υποστήριξη όσο και για να υποδείξουν σημεία που έκριναν πως χρειάζονται βελτίωση. Από την πιλοτική εφαρμογή προέκυψαν συστάσεις για ελάχιστες αλλαγές, οι οποίες και ενσωματώθηκαν.

Επόμενος στόχος είναι η εκπαίδευση 375 επαγγελματιών σε όλη τη χώρα. Σε κάθε Περιφέρεια, θα γίνονται δεκτοί 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται σε οργανισμούς και υπηρεσίες που μπορούν να εμπλακούν στη διαχείριση περιστατικών ΚαΠα-Π. Κάθε εκπαιδευόμενος θα αποζημιώνεται με 5,8 ευρώ/ώρα (σύνολο 170 ευρώ).


Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στις 15-19 Ιουνίου, ώρες 15:00-21:00,
σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης της Εκπαίδευσης.

  Θα είναι χαρά και τιμή μας να εκπροσωπηθεί ο φορέας σας.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών
Φωκίδος 7, 115 26, Αθήνα   
Τηλ: (210) 77.15.791 Fax: (210) 77.93.648
Email: ich-mhsw@otenet.gr  Ιστοσελίδα: www.ich-mhsw.gr


Ιστοσελίδα: www.ich-mhsw.gr