Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Παρατηρητήριο Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Διαφάνεια 1
Διαφάνεια 1
Ξεκίνησε η λειτουργία του Παρατηρητήριου Πρόληψης Σχολικής Βίας  και Εκφοβισμού  του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ,με σκοπό το συντονισμό, την υλοποίηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση των δράσεων πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει  να συνεργαστούν όλοι οι φορείς της σχολικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης, στο οποίο να συμμετέχει το σύνολο της σχολικής κοινότητας αλλά και άλλοι κοινωνικοί φορείς, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, και με το δεδομένο της αύξησης των φαινομένων βίας σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως καταγράφονται από όλους τους φορείς της σχολικής κοινότητας, το Παρατηρητήριο Πρόληψης ξεκινά τη δημιουργία δικτύου κατά της βίας στο σχολείο και του σχολικού εκφοβισμού στο Νότιο Αιγαίο.
Διαφάνεια 1
Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Παρατηρητηρίου και των δράσεων πρόληψης για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, το συντονισμό των δράσεων αναλαμβάνουν μία συντονιστική ομάδα , σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης.
Η συντονιστική ομάδα αποτελείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπ/σης, τις Προϊσταμένες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, το Συντονιστή του Παρατηρητηρίου για το Νότιο Αιγαίο, και τη Σχολική Σύμβουλο της 48ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου