Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΕΜΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων για θέματα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, στην Περιφερειακή Ενότητα των Κυκλάδων, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου και το Νοσοκομείου Σύρου υλοποιούν Προγράμματα Αγωγής Υγείας, με σκοπό τη διασφάλιση και τη βελτίωση της υγείας του μαθητικού πληθυσμού.
 Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν με στρατηγικές παρεμβάσεων πρόληψης που αφορούν στην ενημέρωση, στην  εκπαίδευση, στην υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων και στη συμβουλευτική.
 Οι συνεργασίες έχουν ως πλαίσιο αναφοράς το Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του Νομού Κυκλάδων, που μετέχουν 23 κοινωνικοί φορείς και υπηρεσίες, και σκοπό έχουν την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων, για την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του μαθητικού πληθυσμού.
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παροχή πρωτο­βάθμιας φροντίδας και πρόληψης, όπως επίσης και η  εμφάνιση  εκείνων των δράσεων που προάγουν την υγεία στον γενικό πληθυσμό αποτελούν μια διεθνή πραγματικότητα. Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας αποτελούν πλέον προτεραιότητα καθώς τα περισσότερα προβλήματα υγείας  της εποχής μας είναι αιτιολογικά συνυφασμένα με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με το σύγ­χρονο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Για να υποστηριχτεί αυτό απαιτούνται συντονισμένες δράσεις ατόμων, ομάδων, ειδικών επαγγελματιών και επιστημόνων προς το σύνολο του πληθυσμού, και ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ώστε οι νέοι άνθρωποι να υιοθετούν συμπεριφορές που προάγουν το ευ ζην.
 Στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Υπουργείου Παιδείας,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει, με το κατάλληλα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κυκλάδων κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013, σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και στην προαγωγή υγείας του πληθυσμού στα νησιά των Κυκλάδων.
 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμφώνησαν  για την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης  και  πρόληψης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της υγείας, της διαχείρισης κινδύνων, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής φροντίδας των νέων.
 Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση για εμβολιασμούς στις Σχολικές Μονάδες του Νομού, καθώς και ενημέρωση για την πρόληψη και τις συνέπειες του καπνίσματος και την παιδική παχυσαρκία. Για την υποστήριξη αυτών των δράσεων θα γίνονται σεμινάρια από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, διανομή έντυπου υλικού, προβολή βίντεο και υλοποίηση ενημερωτικού προγράμματος..
 Μετά το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Υπουργείου Παιδείας, ήδη ξεκίνησαν  οι παρακάτω παρεμβάσεις και προγράμματα:
·         Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Προαγωγή – Αγωγή Υγείας στο Σχολείο στο     οποίο συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας
·         Πρόληψη Ατυχημάτων – Αδρή οφθαλμολογική εξέταση,  στο Νομό Κυκλάδων. 
·         Εξέταση σκολίωσης σε μαθητές των Γυμνασίων της Σύρου.
 Στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των δράσεων, συμμετέχουν εργαζόμενοι από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ν.Αιγαίου, την Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από το Γενικό Νοσοκομείο  Σύρου  και από  τα Κέντρα Υγείας Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Νάξου, Μήλου, Θήρας και Ίου,  σε συνεργασία με τους  Διευθυντές Σχολείων του Νομού, όπως και με τα στελέχη εκπαίδευσης που έχουν την ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων στα σχολεία.
 Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν καλή πρακτική συνεργασίας των φορέων της τοπικής κοινωνίας που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του δημιουργικού σχολείου, στην ανάδειξη του εθελοντισμού και στη διασφάλιση της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας των μαθητών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου