Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Βιωματικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Νομού Κυκλάδων, Διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Σύρο με τίτλο: «Ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο του σήμερα». 
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες και θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα 30/11/2012 έως8/12/2012. Μέσα από το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν την μέθοδο της βιωματικής μάθησης για να την εφαρμόσουν στο σχολείο είτε στην διδασκαλία, είτε σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας με την στήριξη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων καθ’ όλη την   διάρκεια υλοποίησης.Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι  να προάγουν την ψυχική και συναισθηματική υγεία των εφήβων και να συμβάλλουν  στην βελτίωση των σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών.
            Οι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου είναι:
           -Το σχολείο ως φορέας πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.
           -Η τάξη ως ομάδα-δουλεύοντας με ομάδα εφήβων.
           -Δεξιότητες βελτίωσης της επικοινωνίας στην τάξη
           -Επίλυση συγκρούσεων.  
           -Διαχείριση άγχους. 
          -Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα.
•Διάρκεια: 16 ώρες
•Χρόνος Υλοποίησης
•  1η ημέρα: Παρασκευή 30 Νοέμβρη 2012, 17:30 - 21:30
   2η ημέρα: Σάββατο   1 Δεκέμβρη 2012, 9:15 - 13:30 
   3η ημέρα: Παρασκευή 7Δεκέμβρη 2012, 14:30 - 18:30 
   4η ημέρα: Σάββατο 8 Δεκέμβρη 2012, 9:15 - 13:30 
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
•Αριθμός συμμετεχόντων : 20 άτομα.
•Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Σακελλαρίου Μίλτος Υπεύθυνος ΣΣΝ Ν. Κυκλάδων.  
Τηλέφωνο : 2281 0 86249, Fax : 2281 0 77045
 Email : mail@ssn.kyk.sch.gr Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου