Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Αγωγή Καταναλωτή

Οι Καταναλωτές μπορούμε να επηρεάσουμε την οικονομία και την κοινωνία, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη δύναμή μας και συχνά, αισθανόμαστε μόνοι. Ένας μεμονωμένος Καταναλωτής που θα έρθει, σε αντίθεση, με έναν παντοδύναμο προμηθευτή ή μια πολυεθνική εταιρία, μπορεί να μη γνωρίζει που να απευθυνθεί, για να καταθέσει το παράπονο ή την καταγγελία του. Αλλά, εάν οι Καταναλωτές αποφασίσουμε να ενεργοποιηθούμε, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αλλάξουμε διάφορες καταστάσεις, μέσα από συλλογικές εκστρατείες. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται οι ανεξάρτητες Ενώσεις και Οργανώσεις Καταναλωτών. Εάν αισθανθούμε την ανάγκη να ενωθούμε, για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας, μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά. Όλοι είμαστε Καταναλωτές. Εάν ένα εκατομμύριο άνθρωποι αποφασίσουμε να μην αγοράσουμε ένα επικίνδυνο προϊόν, ο παραγωγός του είναι αναγκασμένος να το αλλάξει εάν θέλει να πουλά τα προϊόντα του και να κερδίζει χρήματα. Ένας σημαντικός στόχος, που μπορεί να υλοποιηθεί, με την εκπαίδευση των Καταναλωτών είναι η συνειδητοποίηση της δύναμης, που διαθέτουμε οι Καταναλωτές και η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο και προς όφελός μας, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο.
Τι πρέπει να κάνουμε, ως εκπαιδευτικοί;
  περισσότερα από εδώ .

© European Union 2005-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου