Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Πρόληψη των ασθενειών και προαγωγή της υγείας

Πρόληψη των ασθενειών και προαγωγή της υγείας
Ποτέ άλλοτε οι πολίτες της ΕΕ δεν ζούσαν περισσότερο, το δε προσδόκιμο ζωής αυξάνεται συνεχώς. Η υγεία όμως του πληθυσμού της ΕΕ θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, ενώ πολλά θα μπορούσαν να γίνουν για την πρόληψη της νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιμότητας. Οι σημαντικότεροι καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες είναι οι επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και οι απορρέουσες από αυτές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Στη βελτίωση αυτών των συνθηκών στοχεύουν οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές της ΕΕ. Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία είναι το κάπνισμα, η διατροφή, η σωματική άσκηση, το διαιτολόγιο, το αλκοόλ, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα συμπεριφέρονται προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους. Οι πρόωροι θάνατοι και οι αναπηρίες οφείλονται κυρίως σε ατυχήματα και τραυματισμούς, ψυχικές διαταραχές, καρκίνους, παθήσεις του κυκλοφοριακού και ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποτελεσματικής πρόληψης και ευαισθητοποίησης.
 περισσότερα από εδώ
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου