Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ

13/05/2014

    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ       

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σας προσκαλεί να γίνετε μέλος του Δικτύου Οργανισμών και Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων (ΚαΠα-Π), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών».

Στόχος του Δικτύου είναι η εφαρμογή του Εθνικού Πρωτοκόλλου για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο περιλαμβάνει σαφώς διατυπωμένες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ΚαΠα-Π από όλους τους επαγγελματίες που ενδέχεται να εμπλακούν στη διαχείρισή τους, και η χρήση-ενημέρωση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ) ΚαΠα-Π, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα πληροφοριακό σύστημα καταγραφής περιστατικών και το οποίο θα λειτουργήσει αφενός ως επιδημιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της ΚαΠα-Π και αφετέρου ως εργαλείο διασύνδεσης μεταξύ των επαγγελματιών διαφορετικών φπρέων, που θα τύχει να εμπλακούν στο ίδιο περιστατικό.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι: α) η προώθηση ενιαίας μεθοδολογίας στη διαχείριση των περιστατικών από όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους επαγγελματίες (παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς κλπ) στη χώρα και β) η χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς και η ελαχιστοποίηση του φαινομένου της εμπλοκής πολλαπλών φορέων και επαγγελματιών με το ίδιο περιστατικό, συχνά με άγνοια κάθε προηγούμενου ιστορικού και κλινικών ή διοικητικών ενεργειών.

Η κατάρτιση του Πρωτοκόλλου και η δημιουργία του ΕΣΑ ΚαΠα-Π αποτελούν το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π, από το στάδιο της διάγνωσης μέχρι την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση κάθε περιστατικού. Το δεύτερο βήμα στοχεύει στην αποτελεσματική χρήση του Πρωτοκόλλου και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π μέσα από τη διασύνδεση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που διαχειρίζονται περιπτώσεις ΚαΠα-Π. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων των απασχολούμενων επαγγελματιών που θα συμφωνήσουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και στη χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π.

Ήδη, 25 επαγγελματίες από φορείς πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης της Αττικής, παρακολούθησαν την εκπαίδευση και πραγματοποίησαν τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή των οδηγιών του Πρωτοκόλλου, κατά την οποία είχαν μηνιαίες συναντήσεις με την ερευνητική ομάδα συγγραφής του Πρωτοκόλλου τόσο για υποστήριξη όσο και για να υποδείξουν σημεία που έκριναν πως χρειάζονται βελτίωση. Από την πιλοτική εφαρμογή προέκυψαν συστάσεις για ελάχιστες αλλαγές, οι οποίες και ενσωματώθηκαν.

Επόμενος στόχος είναι η εκπαίδευση 375 επαγγελματιών σε όλη τη χώρα. Σε κάθε Περιφέρεια, θα γίνονται δεκτοί 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται σε οργανισμούς και υπηρεσίες που μπορούν να εμπλακούν στη διαχείριση περιστατικών ΚαΠα-Π. Κάθε εκπαιδευόμενος θα αποζημιώνεται με 5,8 ευρώ/ώρα (σύνολο 170 ευρώ).


Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στις 15-19 Ιουνίου, ώρες 15:00-21:00,
σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης της Εκπαίδευσης.

  Θα είναι χαρά και τιμή μας να εκπροσωπηθεί ο φορέας σας.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών
Φωκίδος 7, 115 26, Αθήνα   
Τηλ: (210) 77.15.791 Fax: (210) 77.93.648
Email: ich-mhsw@otenet.gr  Ιστοσελίδα: www.ich-mhsw.gr


Ιστοσελίδα: www.ich-mhsw.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου