Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Έρευνα για τον Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων -HPV


Ξεκινά έρευνα η οποία θα λάβει χώρα εντός των πρώτων  μηνών του νέου χρόνου στα Λύκεια και ΕΠΑΛ των νησιών των Κυκλάδων, με θέμα: «Διερεύνηση των γνώσεων των στάσεων και των πεποιθήσεων  μαθητών Λυκείου νησιωτικής περιοχής για τον τρόπο πρόληψης, διάγνωσης και μετάδοσης του ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV), σύμφωνα με το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία και Θεωρία Απόδοσης Ελέγχου της Υγείας»
 Ο ιός των ανθρωπίνων  θηλωμάτων ευθύνεται για το 99,7% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και για το 5% του συνόλου  των καρκίνων ανά τον κόσμο, ενώ από πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η εξάπλωση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) μεταξύ των άλλων εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα και στις νεαρές ηλικίες και κυρίως σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 25 ετών (Αγοραστός, 2007, Μπερζοβίτης, 2007, Γκεσούλη, Βολτυράκη και συν, 2010, Tsitsika, 2010).
Η συγκεκριμένη έρευνα,  έχει λάβει την άδεια της  Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία ενέκρινε  το ερευνητικό πρωτόκολλο και την ερευνητική μεθοδολογία.
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων είναι ο συντονιστικός φορέας της διεξαγωγής της έρευνας και  των παρεμβατικών δράσεων που θα ακολουθήσουν, μέσω των  οποίων αναμένεται να  ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα διαφυλικών σχέσεων, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς των σχολείων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας της έρευνας είναι ο κ. Ευκαρπίδης Απόστολος, Νοσηλευτής MSc, Υποδιευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Τηλέφωνο: 6979778636.
E mail: apostolosefkarpidis@yahoo.gr
Συντονιστής της ερευνητικής διαδικασίας εκ μέρους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο κ. Σακελλαρίου Μίλτος, Βιολόγος, MΑ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Υπεύθυνος  ΣΣΝ Ν. Κυκλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου