Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

«ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΕ ΤΟ
ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (European Αnti-bullying
Νetwork- EAN) σας προσκαλούμε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο του EAN με γενικό τίτλο «Το
φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Με το βλέμμα στην Ευρώπη»
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11, 12  Ιουνίου του 2014 υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του ιδρυτικού Συνεδρίου του Δικτύου.
Συνοπτικά, το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (EAN)
περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων στόχων:
 Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.
 Τη χάραξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.
 Την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της
θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.
 Τη χαρτογράφηση και προώθηση των καλών πρακτικών αντιμετώπισης του φαινομένου
Στο συνέδριο του Δικτύου, θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και Ευρωπαίοι επιστήμονες που
προάγουν την γνώση στο πεδίο με εισηγήσεις, ανακοινώσεις αλλά και βιωματικά εργαστήρια.
Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής είναι η Καθηγήτρια κ. Βασιλική Αρτινοπούλου, ενώ επίτιμος
πρόεδρος είναι ο διεθνούς φήμης Καθηγητής Dan Olweus.
Οι θεματικές προσεγγίσεις του συνεδρίου είναι:
 Σχολικός Εκφοβισμός: Ερευνητικές προσεγγίσεις
 Ειδικοί δείκτες θυματοποίησης και σχολικού εκφοβισμού (ενδεικτικά αναφέρονται σεξουαλικός
προσανατολισμός, εθνότητα, κατάσταση υγείας)
 Εκφοβισμός στις εφηβικές ή συντροφικές σχέσεις
 Καλές πρακτικές διαχείρισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού
 Ειδικές μορφές εκφοβισμού: ηλεκτρονικός εκφοβισμός, εκφοβισμός στον αθλητικό χώρο
 Εκφοβισμός ή/και παραβατικότητα: Νομική προσέγγιση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου